Bakgrund

I början av år 2016 efterlystes nya verksamhetsformer inom Handelsgillet.

 

  • Den 3 mars 2016 framförde gillebroder Lars Kusénius ett skriftligt förslag om att starta ett berättarcafé för Handelsgillets medlemmar.
  • Den 19 april 2016 efter tisdagslunchen i Donatorn, föredrog gillebroder Lars Kusénius temat ”Handelsgillets Berättarcafé och framlade förslaget om att starta ett Berättarcafé. Närvarande var 10 gillebröder och verksamhetsledaren och samtliga godkände bildandet av Berättarcaféet. Även förslaget att Seniorklubben skall införlivas i dess verksamhet godkändes.
  • Vid Seniorklubbens sista möte 15.9.2016 i kabinett Viborg föredrog Lars Kusénius Berättarcaféets idé och verksamhet. Mötet beslöt att Lars Kusénius är Berättarcaféets första dragare ”ordfördelare” och Stig Hannén andra dragare.

 

Allmänt om berättandet

Den muntliga berättartraditionen eller Storytelling intresserar allt fler och är på stark frammarsch i hela Norden och Nordeuropa. Detta kunde konstateras då några sakkunniga personer vid Svenska Folkskolans Vänner och Sydkustens landskapsförbund kontaktades. De tog bl.a. upp att i dagens läge anordnas många olika evenemang, berättarcaféer, -seminarier, -tävlingar, -kvällar, -festivaler och -kurser runt om i Finland, Sverige och övriga Norden.

Berättandet användes idag även inom företags- och organisationsvärlden bl.a. inom marknadsföring och ledarskap. Även restaurangbranschen, vården och det sociala området har satsningar på berättelsens värld. Berättandet som metod och verktyg har sedan länge använts vid sammanställning av historiker.

 

Planerad verksamhet

Berättarcaféet är en klubb inom Handelsgillet i Helsingfors r.f. och en öppen tillställning för Handelsgillets medlemmar. Vi samlas för att lyssna och berätta för varandra runt ett givet tema eller helt fritt.  Berättarcaféts grundtanke är att den egna unika upplevelsen duger. Vi delar med oss av våra livserfarenheter och upplevelser. Berättelser berikar vår vardag.

Vi samlas kring de tema som intresserar deltagarna

  • Vi anlitar aktuella sakkunniga som inleder med intressanta anföranden kring ett givet tema
  • Vi gör studiebesök till aktuella seminarier eller evenemang med muntligt berättande som tema
  • Vid sammankomsterna behövs en dragare ”ordfördelare” som inleder, fördelar ordet, sammanfattar och avslutar.
  • Vi sammanträder på en tisdagvarannan månad (närmare datum meddelas i Gilleinfos klubbkalender.
  • Vi gör tillsammans upp våra verksamhetsformer och regler
  • Första sammankomsten hölls tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 14.00 i Donatorn, där Lars Kusénius fungerade som s.k. ordfördelare.
  • Vår strävan är att träffas en gång i månaden, men i december har vi julledigt.

 

Intresserad?

Känn dig välkommen – kom med och berätta eller lyssna!